Uprawnienia i certyfikaty

Główne posiadane przez nas certyfikaty i uprawnienia:

- Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie technicznej ochrony mienia,

- pracownicy posiadają Licencję  pracowników zabezpieczenia technicznego Komendy Wojewódzkiej Policji.

- indywidualne autoryzacje odbycia specjalistycznych szkoleń w firmie Winkhaus.